Lista artystów biorących udział w projekcie „20“

Otwarcie Domu Norymberskiego. Nadburmistrz Ludwig Scholz, były burmistrz Dr Peter Schönlein, prezydent Józef Lassota. Foto: Wieslaw Majka

Domy

Umowa o partnerstwie miast między Norymbergą a Krakowem, zawarta w 1979 roku, została przez mieszkańców obu miast wprowadzona w życie i w kolejnych latach przyniosła liczne kontakty i przyjaźnie, nawiązane w wielu społecznych dziedzinach. Obok szerokiej aktywności na polu wymiany Krakowianie uczestniczą w wielu imprezach odbywających się w Norymberdze, a Norymberczycy zapraszani są do udziału w wydarzeniach kulturalnych Krakowa. Ukoronowaniem tak żywego partnerstwa było utworzenie Domu Krakowskiego w Norymberdze i Domu Norymberskiego w Krakowie (1996) , które są gospodarczą i kulturalną wizytówką partnerskich miast.

Dom Krakowski w Norymberdze mieści się w średniowiecznej wieży, będącej częścią murów okalających stare miasto. Dom Norymberski w Krakowieznajduje się w piętnastowiecznym budynku w obrębie dawnej żydowskiej dzielnicy Kazimierz.

Uroczyste otwarcia Domów odbyły się w czerwcu 1996 roku, w obecności oficjalnych delegacji, a także 250 mieszkańców oraz artystów przybyłych z partnerskiego miasta. Dla wszystkich uczestników możliwość wzięcia udziału w tym niepowtarzalnym na skalę europejską wydarzeniu stanowiło niezapomniane przeżycie.

zitatStosunki Krakowa i Norymbergi zawsze miały szczególny charakter. Pomysł, aby powołać do życia „domy przyjaźni”, które miały funkcjonować na płaszczyźnie samorządowej jak ambasady, krótko po upadku żelaznej kurtyny, uchodził za nader śmiały – do tej pory w Europie nie było takich przykładów.
Dr Ulrich Maly,  Nadburmistrz Miasta Norymbergi

zitatZałożenie tych unikalnych przedstawicielstw było – i jest do dziś – wydarzeniem bezprecedensowym, a dla nas swoistą nagrodą – dowodem uznania dla jednego z najstarszych polsko-niemieckich partnerstw i bazą dla dalszego pomnażania wspólnego dorobku.
Prof. Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa